A A A

Oddział Kardiologiczny zajmuje się diagnostyką i leczeniem chorób sercowo-naczyniowych. Zakres działalności oddziału obejmuje diagnostykę nieinwazyjną, leczenie chorób serca i naczyń, w tym zapewnienie intensywnego nadzoru kardiologicznego.

W ramach oddziału wykonywane są następujące badania diagnostyczne:

 • elektrokardiografia (EKG);
 • echokardiografia (UKG);
 • echokardiografia przezprzełykowa;
 • próby wysiłkowe na bieżni ruchomej;
 • holter EKG;
 • holter ciśnieniowy;
 • tilt-test (test pochyleniowy).

W oddziale kardiologicznym wykonuje się elektroterapię w leczeniu zaburzeń rytmu (kardiowersja elektryczna/defibrylacja) i w zaburzeniach przewodnictwa (stymulacja zewnętrzna serca i endokawitarna).

Oddział kardiologiczny prowadzi współpracę z ośrodkami o wyższym stopniu referencyjnym w zakresie inwazyjnego leczenia chorób układu krążenia.

Przy Szpitalu działa poradnia kardiologiczna, w której realizujemy pełną diagnostykę w trybie ambulatoryjnym.

 

Ordynator lek. med. specjalista kardiologii Marcin Mróz - tel. (32) 780 87 13.

Pielęgniarka oddziałowa specjalista pielęgniarstwa kardiologicznego Renata Góralczyk – tel. (32) 780 87 16.

 

Personel lekarski:

lek. med. Andrzej Zubelewicz - specjalista kardiologii, specjalista chorób wewnętrznych

lek. med. Bolesław Lisikiewicz - w trakcie specjalizacji z kardiologii

lek. med. Izabela Wilk – w trakcie specjalizacji z kardiologii

lek. med. Patryk Szklarz – w trakcie specjalizacji z kardiologii

lek. med. Agnieszka Cuber – w trakcie specjalizacji z kardiologii

lekarz Alina Horobchenko

 

 

 • IMG_1029_
 • IMG_1040_
 • IMG_1043_
 • IMG_1031_
 • SM@ (6)
 • IMG_1053_
 • kardiologia_sala