A A A

Dyrekcja:

dr n. med. Marek Krawczyk - Dyrektor Szpitala

mgr Elżbieta Ek - Główny Księgowy