Zarządzenie Nr 10 / 2020 Dyrektora Szpitala Miejskiego w Tychach Sp. z o.o. z dnia 12.03.20202r. w sprawie ograniczenia działalności medycznej Szpitala Miejskiego w Tychach Sp. z o.o. w związku z ogłoszoną pandemią koronawirusa COVID-19

plik z zarządzeniem