• slider03
  • slider04
  • slider05
  • slider06
A A A

Wykonujemy szeroki panel usług z zakresu diagnostyki laboratoryjnej. Zwracamy szczególną uwagę na jakość wykonywanych badań i kontrolę poprawności wydawanych wyników. Każde badanie wykonywane w laboratorium poddawane jest kontroli jakości. Kontrola jakości stosowana w laboratorium jest wieloetapowa, wewnątrz i zewnątrz-laboratoryjna. Kontrola jakości jest udokumentowana w postaci codziennych zapisów. Podsumowaniem kontroli zewnątrzlaboratoryjnej są uzyskiwane certyfikaty.

Laboratorium uczestniczy w następujących kontrolach zewnętrznych, krajowych i międzynarodowych:

  • kontrola łódzka - COBJwDL

  • kontrola międzynarodowa - IQAS

  • kontrola międzynarodowa - SIEMENS URINALYSIS PERFORMANCE CHECK PROGRAM

Laboratorium Analityczne wyposażone jest w aparaturę renomowanych firm. Urządzenia spięte są przy pomocy systemu informatycznego PSM umożliwiającego szybkie przekazywanie danych w obrębie laboratorium oraz drukowanie czytelnych i zwięzłych wyników. Wszystkie aparaty są monitorowane i poddawane systematycznym przeglądom. Korzystamy jedynie z wysokiej klasy odczynników i materiałów kontrolnych. Naszym głównym celem jest dostarczyć w jak najkrótszym czasie wiarygodny wynik, dlatego laboratorium przestrzega procedur postępowania i doskonali politykę jakości.