• slider03
  • slider04
  • slider05
  • slider06
A A A

Informacja o wpływie działalności wykonywanej przez jednostkę organizacyjną polegającej na uruchomieniu pracowni rtg oraz uruchomieniu i stosowaniu aparatów rtg na zdrowie ludzi i na środowisko

Szpital Miejski w Tychach Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 43-100 Tychy, ul. Cicha27 tel. (032)780-87-00

Podstawa prawna: ustawa Prawo atomowe (Dz. U. z 2021 r., poz. 1941 z późn. zm.) art. 32c pkt.2

Jednostka wykonuje działalność związaną z narażeniem na promieniowanie jonizujące, polegającą na:

• uruchamianiu i stosowaniu urządzeń wytwarzających promieniowanie jonizujące:

Aparat RTG: RAD Series E+ firmy Stephanix, Densotymetr: Horizon Wi firmy Hologic

Dla jednostki została wydana decyzja zezwalająca na uruchomienie i stosowanie aparatu rtg oraz zgoda na prowadzenie działalności związanej z narażeniem na promieniowanie jonizujące w celach medycznych polegającej na udzielaniu świadczeń zdrowotnych z zakresu RTG - decyzja nr 295/2023 z dnia 28.06.2023 r., oraz na densotymetr decyzja 294/2023 z dnia 28.06.2023 - wydana przezŚląskiego Państwowego Inspektora Sanitarnego

Pracownicy jednostki organizacyjnej zostali zaliczeni do kategorii B narażenia. Ocena narażenia pracowników prowadzona jest na podstawie systematycznych pomiarów dawek indywidualnych w sposób pozwalający stwierdzić prawidłowość zaliczenia pracowników do tej kategorii. W przeciągu ostatnich 12 miesięcy nie stwierdzono przekroczenia dawek granicznych określonych dla pracowników.

Kierownik jednostki organizacyjnej zapewnia wykonywanie działalności związanej z narażeniem zgodnie z zasadą optymalizacji wymagającą, żeby – przy rozsądnym uwzględnieniu czynników ekonomicznych i społecznych oraz aktualnego stanu wiedzy technicznej – liczba narażonych pracowników i osób z ogółu ludności oraz prawdopodobieństwo ich narażenia były jak najmniejsze, a otrzymywane przez nich dawki promieniowania jonizującego były możliwie małe.

Na podstawie powyższych informacji stwierdza się, że działalność w minionych 12 miesiącach nie miała negatywnego wpływu na zdrowie ludzi i środowisko.

W związku z wykonywaniem wyżej opisanej działalności do środowiska nie są uwalniane substancje promieniotwórcze.