• slider03
  • slider04
  • slider05
  • slider06

Regulamin Organizacyjny z 18 kwietnia 2023, Schemat organizacyjny z dnia 18 kwietnia 2023r i Par. 11 OWU, Cenniki

Informujemy, że Regulamin organizacyjny w wersji papierowej dostępny jest w godzinach pracy w sekretariacie Dyrektora oraz całodobowo w Portierni Szpitala Miejskiego w Tychach.