Aktualności

Oferta pracy: Zatrudnimy pielęgniarkę na Oddział internistyczny (praca zmianowa).Oferujemy zatrudnienie na umowę o pracę lub kontrakt. Osoby zainteresowane prosimy o kontakt z Sekretariatem...
Więcej…
Życzenia bożonarodzeniowe    
Więcej…
Poradnia geriatryczna Poradnia Geriatryczna zajmuje się kompleksową diagnostyką i leczeniem szeregu chorób wieku podeszłego: zaburzeniami pamięci (choroba Alzheimera, inne typy...
Więcej…
Certyfikat ISO W Szpitalu prowadzone są intensywne działania ukierunkowane na stałą poprawę jakości udzielanych świadczeń zdrowotnych. Skupiają się one przede wszystkim na...
Więcej…
24.12.2015 r. - Dzień wolny dla pracowników Administracji Szpitala Uprzejmie informujemy iż 24.12.2015r. jest dniem wolnym od pracy dla pracowników Administracji Szpitala (Marketing i...
Więcej…

Fundacja Cicha Nadzieja

Login FormSerdecznie Witamy na stronie Szpitala Miejskiego w Tychach!

Szpital Miejski jest placówką z wieloletnimi tradycjami w zakresie opieki zdrowotnej na terenie Miasta Tychy. Pragniemy otoczyć naszych pacjentów troskliwą opieką, nieść pomoc w chorobie i cierpieniu. Dążymy do stałego podnoszenia jakości świadczonych usług medycznych oraz rozwijania wachlarza oferowanych świadczeń w zależności od potrzeb zgłaszanych przez naszych pacjentów. Dysponujemy wykwalifikowaną i doświadczoną kadrą oraz nowoczesnym sprzętem medycznym. Świadczymy usługi w ramach kontraktu z Narodowym Funduszem Zdrowia oraz prywatnie.

Zapraszamy do zapoznania się z naszą ofertą.

Serdecznie zachęcamy do odwiedzania i polubienia naszego profilu na facebook'u

https://www.facebook.com/szpitalmiejskitychy


 

Oferta pracy:

Zatrudnimy pielęgniarkę na Oddział internistyczny (praca zmianowa).
Oferujemy zatrudnienie na umowę o pracę lub kontrakt.

Osoby zainteresowane prosimy o kontakt z Sekretariatem (osobiście lub telefonicznie pod numerem tel. (32) 780-87-03) w godzinach 08.00 do 15.00.


 

Poradnia geriatryczna

Poradnia Geriatryczna zajmuje się kompleksową diagnostyką i leczeniem szeregu chorób wieku podeszłego:

 • zaburzeniami pamięci (choroba Alzheimera, inne typy otępienia),
 • zaburzeniami nastroju,
 • nasileniem objawów wielu chorób przewlekłych (niewydolności serca, cukrzycy, nadciśnienia tętniczego).

Ponad to wspiera Seniora, jego Rodzinę poprzez:

 • ocenę jakie leki i jakie badania należy wykonać w sytuacji gdy Pacjent zgłasza wiele dolegliwości lub ma mniej typowe objawy
 • oferuje pomoc w rozwiązywaniu codziennych trudności w opiece i pielęgnacji schorowanego Seniora, po przebytym udarze mózgu, złamaniu szyjki kości udowej,  operacjach lub ciężkiej chorobie.

Opieka w Poradni Geriatrycznej  skierowana jest zarówno do sprawnych osób starszych pragnących utrzymać dobry stan zdrowia i uniknąć niesprawności w przyszłości, jak i osób borykających się z licznymi dolegliwościami, przyjmujących wiele leków, wymagających wsparcia w procesie opieki oraz leczenia (również w domu Chorego).

Godziny pracy:

 • druga i pierwsza środa miesiąca 10.00-13.00
 • ostatni czwartek miesiąca 18.00-20.00
Styczeń 13.01.2016 27.01.2016 28.01.2016
Luty 10.02.2016 24.02.2016 25.02.2016
Marzec 09.03.2016 23.03.2016 31.03.2016

 Cena wizyty wynosi 120,00 zł


 

 

Certyfikat ISO

logodlaszpitalawtychach

W Szpitalu prowadzone są intensywne działania ukierunkowane na stałą poprawę jakości udzielanych świadczeń zdrowotnych. Skupiają się one przede wszystkim na wypracowywaniu i wdrażaniu odpowiednich rozwiązań podnoszących jakość funkcjonowania Szpitala w każdym obszarze działalności. Głównym celem działań na rzecz poprawy jakości usług medycznych jest zapewnienie wysokiego poziomu medycznego, organizacyjnego i etycznego oferowanych świadczeń zdrowotnych.

W dniu 05.11.2014 r. po przeprowadzeniu przez Polską Akademię Jakości CERT Sp. z o. o. auditu certyfikującego, Szpital Miejski w Tychach uzyskał certyfikat Zintegrowanego Systemu Zarządzania Jakością i Środowiskiem zgodny z wymaganiami norm PN-EN ISO 9001:2009 i PN-EN ISO 14001:2005.

Zakres certyfikacji obejmował: Usługi medyczne w zakresie leczenia szpitalnego, ambulatoryjnej opieki specjalistycznej (okulistyka, kardiologia, gastroenterologia, choroby wewnętrzne, pediatria, choroby metaboliczne, onkologia, diabetologia, neurologia, laryngologia, urologia, psychologia, psychiatria, ginekologia, nefrologia, hematologia, geriatria, logopedia, endokrynologia, alergologia), pracowni endoskopowej, podstawowej opieki zdrowotnej w tym transportu sanitarnego, pielęgniarskiej opieki długoterminowej domowej, chemioterapii, pracowni RTG, USG, spirometrii, EKG, laboratorium analitycznego, apteki, medycyny pracy, a także profilaktyki i promocji zdrowia.

certyfikat

Certyfikat.pdf

KORZYŚCI WYNIKAJĄCE Z POSIADANIA ZINTEGROWANEGO SYSTEMU ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ I ŚRODOWISKIEM

Korzyści dla pacjenta:

 • usprawnienie systemu udzielania świadczeń medycznych;
 • systematyczne podnoszenie jakości świadczeń zdrowotnych;
 • poprawa standardu oferowanych usług medycznych;
 • ciągłe rozszerzanie ofert usług medycznych;
 • stwarzanie przyjaznej atmosfery wokół pacjenta;
 • przestrzeganie praw pacjenta i poszanowanie jego godności osobistej;
 • udzielanie pełnej informacji o postępach leczenia;
 • staranne prowadzenie dokumentacji medycznej pacjenta;
 • poprawa oraz zapewnienie bezpiecznych warunków bytowych pacjentów w trakcie hospitalizacji i leczenia ambulatoryjnego, dzięki rozbudowie nowoczesnej infrastruktury medycznej, technicznej i technologicznej przystosowanej do obowiązujących standardów;
 • stałe badanie satysfakcji pacjentów z leczenia szpitalnego i opieki ambulatoryjnej oraz dostosowywanie się do ich potrzeb i oczekiwań;
 • poprawa współpracy pomiędzy wszystkimi stronami uczestniczącymi w procesie leczenia pacjenta.

Korzyści dla pracownika:

 • poprawa komunikacji interpersonalnej, obiegu dokumentacji, organizacji pracy;
 • systematyczne podnoszenie kwalifikacji zawodowych i świadomości pracowników, których praca ma wpływ na jakość świadczonych usług i oddziaływanie placówki na środowisko;
 • zapewnienie bezpiecznych warunków pracy;
 • wzrost zaangażowania pracowników w podnoszenie jakości świadczeń medycznych;
 • zwiększenie motywacji do pracy oraz podniesienie efektywności pracy zespołowej;
 • integracja grup zawodowych;
 • wzrost zaufania pracownika do pracodawcy;
 • uporządkowanie zakresu obowiązków, uprawnień i odpowiedzialności pracowników.

Korzyści dla szpitala:

 • usprawnienie i optymalizacja procesów zarządzania;
 • redukcja kosztów działalności;
 • zwiększenie efektywności działania, skuteczności wykorzystania zasobów organizacji poprzez zmniejszenie zużycia energii, surowców, materiałów, właściwą gospodarkę lekiem oraz prawidłowe zarządzanie odpadami;
 • uporządkowanie dokumentacji, procedur postępowania;
 • zwiększenie wiarygodności i konkurencyjności szpitala na rynku usług medycznych - podnoszenie prestiżu szpitala w oczach pacjenta i płatnika oraz prywatnych firm ubezpieczeniowych;
 • kreowanie wizerunku placówki służby zdrowia jako zdolnej do zapewnienia właściwej opieki pacjentom;
 • zapobieganie zdarzeniom potencjalnie awaryjnym, w tym awarii środowiskowych;
 • szybkie i skuteczne identyfikowanie i rozwiązywanie problemów;
 • zmniejszenie liczby popełnianych błędów, zmniejszenie ilości reklamacji;
 • podnoszenie kultury organizacji szpitala.

POLITYKA JAKOŚCI

Najważniejszym dokumentem Systemu Zarządzania jest Polityka Jakości i Środowiska, zawierająca deklaracje kierownictwa dotyczące stosowania wymagań norm, prowadzenia ciągłego doskonalenia, przeznaczenia niezbędnych dla rozwoju systemu zasobów, identyfikacji oraz spełniania potrzeb i oczekiwań klientów.

polityka jakosci

Polityka jakości.pdf

ANKIETA SATYSFAKCJI PACJENTA

Identyfikacja potrzeb i oczekiwań pacjentów dotyczących jakości usług medycznych świadczonych przez Szpital Miejski w Tychach jest jednym z celów zawartych w Polityce Jakości. Realizacja tego celu jest możliwa do osiągnięcia, tylko poprzez stałe monitorowanie jakości świadczonych usług medycznych. W szpitalu wprowadzone zostało badanie satysfakcji pacjenta oparte na wypełnieniu anonimowej ankiety. Ankiety są dostępne na oddziałach szpitalnych przy dyżurkach pielęgniarskich oraz w rejestracji Podstawowej Opieki Zdrowotnej. Szczere opinie Naszych Pacjentów są niezbędne, aby korygować niedociągnięcia i wychodzić naprzeciw oczekiwaniom. Zapraszamy do wypełnienia ankiety podczas wizyty w naszej placówce.

Pełnomocnik Dyrektora ds. zarządzania jakością i środowiskiem

Agnieszka Knapik

 


 

 

Życzenia bożonarodzeniowe

zyczenia

 


 

 

Zmiana godzin pracy pracowników administracji

Szanowni Państwo,
pragniemy poinformować, iż od dnia 1 listopada 2015 r. zmieniają się
godziny pracy pracowników administracji Szpitala Miejskiego w Tychach.

Poniedziałek 08:00 16:35
Wtorek 08:00 15:35
Środa 08:00 15:35
Czwartek 08:00 15:35
Piątek 07:00 13:35

 


 

 

24.12.2015 r. - Dzień wolny dla pracowników Administracji Szpitala

Uprzejmie informujemy iż 24.12.2015r. jest dniem wolnym od pracy dla pracowników Administracji Szpitala (Marketing i Statystyka, Księgowość, Kadry-Płace, Sekretariat, Dział Gospodarczo-Techniczny, Dział Informatyki) w zamian za święto przypadające w sobotę 26.12.2015 r.


 

Zapraszamy do Poradni Dietetycznej

Zapraszamy do skorzystania z usług udzielanych przez Poradnię Dietetyczną działającą w ramach Przyszpitalnej Poradni Konsultacyjnej. Specjalizujemy się we wspomaganiu terapii nadwagi i otyłości, zaburzeń lipidowych, cukrzycy, nadciśnienia tętniczego, niedoczynności tarczycy, dny moczanowej i innych zaburzeń metabolicznych oraz chorobach przewodu pokarmowego, alergiach i nietolerancjach pokarmowych. Oferujemy zindywidualizowane poradnictwo w zakresie odżywiania z dostosowanym do potrzeb Pacjenta planem żywieniowym. Świadczenia udzielane są poza kontraktem z NFZ. Porady w ramach kontraktu z NFZ udzielane są wyłącznie Pacjentom Poradni Diabetologicznej i Poradni Chorób Metabolicznych działających w naszym szpitalu.

CENNIK USŁUG

 • Porada dietetyczna  – 40zł (obejmuje 3-dniowy jadłospis)
 • Indywidualny jadłospis 7-dniowy - 50 zł
 • Indywidualny jadłospis 21-dniowy - 80 zł
 • Indywidualny jadłospis 28-dniowy – 150zł

Rejestracja pod numerem tel. 506 544 641 lub bezpośrednio u dietetyków.

www.facebook.com/dietetykszpiatlmiejskitychy

email: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

 

14.08.2015 - Dzień wolny dla pracowników Administracji Szpitala

Uprzejmie informujemy iż 14.08.2015r. jest dniem wolnym od pracy dla pracowników Administracji Szpitala (Statystyka, Marketing, Księgowość, Kadry-Płace, Sekretariat, Dział Gospodarczo-Techniczny) w zamian za święto  przypadające w sobotę 15.08.2015 r.

 


 

„Dzień Zdrowia – 07 czerwca 2015r.”

07 czerwca 2015r. na Placu pod Żyrafą zaprosiliśmy Państwa do naszego stanowiska w ramach DNIA ZDROWIA.
Wykonaliśmy dla Państwa ok. 180 pomiarów ciśnienia, 150 pomiarów cukru.
Bardzo dużym zainteresowaniem cieszyły się porady związane z profilaktyką chorób układu sercowo-naczyniowego (lekarze, w tym również lekarz diabetolog oraz dietetycy udzielili kilkudziesięciu porad).
Do lekarza dermatologa, który badał zmiany skórne dermatoskopem - ustawiła się bardzo długa kolejka.
Rehabilitant udzielił 15 konsultacji.
Ratownicy prowadzili warsztaty pierwszej pomocy, na scenie zaprezentowali sposób postępowania z dzieckiem w przypadku zadławienia. Chętnych do ćwiczeń z fantomami medycznymi nie brakowało.
Fundacja "CICHA-NADZIEJA" we współpracy ze Szpitalem przygotowała "Kącik Malucha". Malowanie twarzy, kolorowanie, konkursy z nagrodami, bąbelkowa kraina - to tylko niektóre z atrakcyjnych punktów programu zaproponowanego na Dzień Zdrowia.
Firma DANONE częstowała najmłodszych uczestników pysznymi serkami i deserami.


 

 

Stowarzyszenie Sportowe Tychy rusza z akcją „Cicha-Nadzieja”.

Polega ona na wsparciu Fundacji „CICHA-NADZIEJA” przy Szpitalu Miejskim w Tychach.

Stowarzyszenie podczas III Całodobowego Meczu Piłki Nożnej zbierać będzie środki na zakup pompy infuzyjnej, bądź elektrokardiografu dla Szpitala Miejskiego w Tychach. Koszt pierwszego urządzenia oscyluje w granicach 3,5 tys. zł, a drugiego 6 tys. zł. W zależności od zgromadzonej kwoty, zostanie podjęta decyzja o zakupie jednego z nich. A może uda nam się zakupić obydwa urządzenia?

Najdłuższy mecz piłkarski w naszym mieście rozegrany zostanie z 3 na 4 lipca. To już trzecia edycja rozgrywek. Poprzednie dwie cieszyły się ogromnym zainteresowaniem.

Wspólnie ze Stowarzyszeniem Sportowe Tychy apelujemy do wszelkich firm.

Każdy z Was może wesprzeć szczytny cel imprezy, a przy okazji zareklamować swoją firmę. W ramach wsparcia Stowarzyszenie oferuje banerek reklamowy na plakacie promującym imprezę, wymienianie przez spikera w trakcie imprezy, wywieszenie baneru (bądź po uzgodnieniu z organizatorami swojego stoiska), a także promocja na koncie Stowarzyszenia ST na portalu facebook.pl

Zespoły chcące wziąć udział w meczu muszą wykupić cegiełkę w wysokości minimum 100,00 zł. Organizatorzy zapewniają m.in. napoje oraz dołożą starań, aby zapewnić również ciepłe posiłki. Pojedynek rozgrywany podobnie jak w 2014 r. na obiekcie im. Alfreda Potrawy rozpocznie się w piątek (03.07.) o godz. 12:00, a zakończy po 24 godzinach, tj. w sobotę (04.07.) o godz. 12:00.

Wszelkie pytanie prosimy kierować pod adres Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. – po przesłaniu wiadomości na pewno skontaktuje się z Państwem przedstawiciel Stowarzyszenia Sportowe Tychy.

Pomóc mogą również osoby prywatne przesyłając na konto Stowarzyszenia Sportowe Tychy darowiznę o dowolnej kwocie. W tytule prosimy wpisywać hasło „Cicha Nadzieja”. Nr konta: 46 2030 0045 1110 0000 0316 1380 (Bank Gospodarki Żywnościowej S.A.).

logo