Aktualności

Dnia 02.05.2019r. Administracja Szpitala będzie nieczynna Informujemy, że w dniu 02 maja 2019r. (czwartek) Administracja Szpitala Miejskiego w Tychach jest nieczynna. W pozostałe dni robocze...
Więcej…
 
Więcej…
 
Więcej…
Szpital Miejski w Tychach zatrudni pielęgniarki na oddział wewnętrzny i kardiologii Zatrudnimy pielęgniarki na Oddziały wewnętrzny i kardiologii. Informacja pod numerem telefonu - (32)...
Więcej…
Szpital Miejski w Tychach zatrudni pielęgniarkę POZ Zatrudnimy pielęgniarkę do Podstawowej Opieki Zdrowotnej - wymagany kurs środowiskowy i kurs szczepień. Informacja pod numerem tel. 793 830...
Więcej…

Fundacja Cicha Nadzieja

Login FormUsługi medyczne Medycyna pracy

Medycyna pracy:

Poradnia Medycyny Pracy realizuje zadania w zakresie i na zasadach określonych w Kodeksie Pracy i w przepisach wydanych na jego podstawie, w szczególności Ustawie o służbie medycyny pracy Dz.U.2004.125.1317. Badania wstępne, okresowe i kontrolne pracowników oraz inne świadczenia zdrowotne są wykonywane na podstawie umowy zawartej przez podmiot obowiązany do ich zapewnienia - pracodawcę, z podstawową jednostką służby medycyny pracy.
Profilaktyczna opieka zdrowotna sprawowana jest przez:

  • wykonywanie badań wstępnych, okresowych i kontrolnych przewidzianych w Kodeksie Pracy;
  • orzecznictwo lekarskie do celów przewidzianych w Kodeksie Pracy i przepisach wydanych na jego podstawie;
  • ocenę możliwości wykonywania pracy lub pobierania nauki uwzględniającej stan zdrowia i zagrożenia występujące w miejscu pracy i nauki;
  • wstępne rozpoznanie występujących patologii zawodowych i kierowanie na konsultacje diagnostyczne i leczenie;
  • prowadzenie czynnego poradnictwa, w tym monitorowanie stanu zdrowia osób pracujących, a także prowadzenie wymaganych analiz chorób zawodowych lub innych chorób związanych z wykonywana pracą;
  • kierowanie na badania umożliwiające wczesną diagnostykę chorób zawodowych i innych chorób związanych z wykonywana pracą.

Świadczeń w Poradni Medycyny Pracy udziela:

specjalista medycyny pracy
lekarz medycyny Krzysztof Talik

Rejestracja telefoniczna:
Od poniedziałku do czwartku od 09:00 do 17:00 oraz w piątki od 09:00 do 15:30
pod numerem (32)780 87 57

Informacja o pełnej ofercie pod numerem telefonu 883173695