Aktualności


Więcej…
 
Więcej…
Szpital Miejski w Tychach zatrudni pielęgniarki na oddział wewnętrzny i kardiologii Zatrudnimy pielęgniarki na Oddziały wewnętrzny i kardiologii. Informacja pod numerem telefonu - (32)...
Więcej…
Szpital Miejski w Tychach zatrudni pielęgniarkę POZ Zatrudnimy pielęgniarkę do Podstawowej Opieki Zdrowotnej - wymagany kurs środowiskowy i kurs szczepień. Informacja pod numerem tel. 793 830...
Więcej…
Zarządzenie Nr 2/2019 Dyrektora Szpitala Miejskiego w Tychach sp. z o.o. z dnia 28 stycznie 2019r. w sprawie: wstrzymywania odwiedzin w oddziałach szpitalnych. >>PLIK...
Więcej…

Fundacja Cicha Nadzieja

Login FormLaboratorium Przygotowanie do badań

Przygotowanie do badań:

W trosce o prawidłowe przygotowanie pacjentów do badań prosimy o uważne przeczytanie poniższych informacji i zaleceń:

Przygotowanie pacjenta do badania moczu:

Przygotowanie:

 

 • Przed planowanym badaniem moczu Pacjent powinien zaopatrzyć się w jednorazowy pojemnik do badania moczu (dostępny w aptece). Optymalna pojemność próbki ok. 50 ml.
 • Przed pobraniem moczu do badań laboratoryjnych Pacjent powinien unikać wysiłku fizycznego.
 • Co najmniej jeden dzień przed planowanym pobraniem moczu do badań laboratoryjnych zaleca się zachowanie abstynencji płciowej.
 • Nie zaleca się pobierania moczu do badań laboratoryjnych w trakcie krwawienia miesięcznego oraz 2-3 dni przed i po menstruacji.
 • W przypadku wykonywania badania moczu u dzieci dopuszcza się pobieranie materiału do specjalnych woreczków (dostępne w aptece).
 • Mocz do badań laboratoryjnych powinien być pobrany z zachowaniem ogólnie obowiązujących zasad higieny (po dokładnym umyciu zewnętrznych narządów płciowych przy użyciu ciepłej wody i mydła). Nie należy stosować w tym celu specjalnych środków dezynfekcyjnych i odkażających
 • Laboratorium nie przyjmuje do badań moczu pobranego do innych pojemników (słoiki, butelki, probówki itp.)

 

Pobieranie moczu do badania ogólnego:

 

 • Do badania ogólnego należy przynieść pierwszą, poranną próbkę moczu.
 • Mocz należy pobrać z tzw. środkowego strumienia: pierwszą porcje moczu należy oddać do toalety, następnie porcję około 50 ml oddać do wcześniej przygotowanego pojemnika, końcową porcję moczu należy oddać do toalety. Pojemnik dokładnie zakręcić i podpisać nazwiskiem i imieniem.
 • Mocz dostarczyć do laboratorium w jak najkrótszym czasie.
 • Istnieje możliwość wykonania badań laboratoryjnych z próbek moczu pobranych w innych porach dnia, w tych przypadkach interpretacja wyników powinna uwzględniać godzinę pobrania oraz sposób przygotowania pacjenta do badań.

 

Przygotowanie Pacjenta do badania dobowej zbiórki moczu:

Przed wykonaniem badania Pacjent powinien zaopatrzyć się w plastikowy pojemnik z podziałką o objętości 2,5 litra oraz jednorazowy pojemnik do badania ogólnego moczu.

Pobieranie moczu ze zbiórki dobowej:

 

 • Zbiórkę moczu należy rozpocząć rano (np. o godzinie 6:00), a zakończyć następnego dnia o tej samej godzinie.
 • Pierwszą porcję moczu należy oddać do toalety
 • Kolejne porcje moczu łącznie z pierwszą porcją pobraną następnego dnia oddać do wcześniej przygotowanego pojemnika.
 • Podczas całego okresu zbiórki pojemnik z moczem należy przechowywać w chłodnym miejscu.
 • Po zakończeniu zbiórki zebrany do pojemnika mocz dokładnie wymieszać i zmierzyć jego objętość.
 • Porcję moczu o objętości ok. 50 ml przelać do pojemnika na badanie ogólne moczu.
 • Pojemnik dokładnie zakręcić i podpisać nazwiskiem, imieniem.
 • Na pojemniku zanotować dobową objętość moczu (w mililitrach).
 • Pojemnik dostarczyć do laboratorium w jak najkrótszym czasie.
 • Oznaczanie poziomu wapnia i fosforanów w dobowej zbiórce moczu wymaga zastosowania środka konserwującego – 2 łyżki octu dodane do pojemnika zbiorczego przed rozpoczęciem dobowej zbiórki moczu.

Przygotowanie pacjenta do badania krwi:

Uwagi ogólne:

 • Na pobranie krwi należy zgłosić się rano, między godziną 6:30 a 10:00. W przypadku badań pilnych i/lub na zlecenie lekarza dopuszcza się możliwość pobrania krwi w innych porach dnia.
 • Pacjent powinien być na czczo tzn. po minimum10-12 godzinnym wstrzymaniu się od przyjmowania posiłków i płynów.
 • Krew powinna być pobrana po kilkuminutowym odpoczynku, należy unikać wysiłku fizycznego.

Szczególną uwagę prosimy zwrócić na badania wymagające specjalnego przygotowania do pobrania krwi:

Badanie cholesterolu całkowitego, cholesterolu HDL, cholesterolu LDL i trójglicerydów (LIPIDOGRAM):

 • Zalecane jest, aby w okresie 1-2 tygodni poprzedzających badanie stosować normalną - zrównoważoną dietę i nie stosować głodówek.
 • Na 2-3 dni przed badaniem należy wstrzymać się od spożycia alkoholu.
 • W dniu poprzedzającym badanie ostatni posiłek (lekko strawna kolacja) powinien być przyjęty około godziny 18:00.
 • W dniu badania Pacjent powinien być na czczo.
 • Krew pobiera się rano między godziną 6:30 a 10:00.

Doustny test tolerancji glukozy:

Przygotowanie:

 • Krew do badania pobiera się dwukrotnie: na czczo i po 120 minutach od obciążenia 75 g glukozy/lub wg wskazań lekarza.
 • Krew pobiera się na czczo w godzinach między 6:30 a 10:00.
 • Po pierwszym pobraniu krwi Pacjent otrzymuje roztwór glukozy, który należy wypić w ciągu 5 minut.
 • Po dwóch godzinach od podania glukozy pobiera się krew po raz drugi.
 • W trakcie trwania testu pacjent powinien wstrzymać się od przyjmowania posiłków i napojów oraz palenia papierosów.

Doustny test tolerancji glukozy (test przesiewowy u kobiet ciężarnych):

Przygotowanie:

 • Krew do badania pobiera się dwukrotnie: na czczo i po 60 minutach od obciążenia 50 g glukozy/lub wg wskazań lekarza.
 • Krew pobiera się na czczo w godzinach między 6:30 a 10:00.
 • Po pierwszym pobraniu krwi pacjentka otrzymuje roztwór glukozy, który należy wypić w ciągu 5 minut.
 • Po jednej godzinie od podania glukozy pobiera się krew po raz drugi.

PROLAKTYNA – test stymulacji Metoklopramidem:

Przygotowanie:

 • Krew pobiera się na czczo, w godzinach rannych, najlepiej po godzinie od momentu obudzenia się.
 • Przed wykonaniem badania nie należy masować piersi i podejmować współżycia.
 • Podczas trwania testu pacjent powinien wstrzymać się od przyjmowania posiłków i napojów oraz unikać wysiłku fizycznego.
 • Po pierwszym pobraniu krwi pacjent zażywa 1 tabletkę (10 mg) metoklopramidu, którą należy popić wodą.
 • Krew pobiera się po 60 i 120 minutach od momentu podania leku/lub wg wskazań lekarza.

Przygotowanie pacjenta do badania kału:

 • Przed planowanym badaniem kału Pacjent powinien zaopatrzyć się w plastikowy, jednorazowy pojemnik na kał (dostępny w aptekach).
 • Przed oddaniem kału należy całkowicie opróżnić pęcherz moczowy.

Pobieranie kału do badań laboratoryjnych:

 • Świeży kał pobiera się z kilku miejsc za pomocą szpatułki do pojemnika, w ilości odpowiadającej wielkości orzecha włoskiego.
 • Należy unikać zanieczyszczenia materiału moczem oraz środkami chemicznymi używanymi do dezynfekcji toalet.
 • Pojemnik należy szczelnie zamknąć, podpisać nazwiskiem, imieniem.
 • Pojemnik dostarczyć do laboratorium w jak najkrótszym czasie.
 • Jeżeli nie ma możliwości dostarczenia materiału do laboratorium bezpośrednio po pobraniu należy materiał przechować w temperaturze lodówki jednak nie dłużej niż 24 godziny.
 • Kał na badanie parazytologiczne pobiera się 3-krotnie w odstępach 3-5 dniowych. Zaleca się pobieranie nie wcześniej niż 2 tygodnie po zakończeniu kuracji antybiotykowej. Do defekacji nie używać czopków.
 • Pobranie kału na krew utajoną nie wymaga zastosowania diety. Nie należy pobierać w czasie menstruacji. Alkohol, aspiryna i inne leki spożyte w nadmiarze w ciągu 48 godzin przed badaniem mogą dawać fałszywie dodatnie wyniki.
 • Laboratorium nie przyjmuje do badań kału pobranego do innych pojemników (słoiki, butelki itp.).