Aktualności

Oferta pracy: Szpital Miejski w Tychach Sp. z o. o. zatrudni lekarzy na Oddziale Chorób Wewnętrznych. Więcej informacji pod nr telefonu: (32) 780-87-03
Więcej…
Przyjazna Stacja dla pacjentów Szpitala Miejskiego w Tychach Od dziś pacjenci pozostający pod opieką Szpitala Miejskiego w Tychach korzystać mogą ze specjalnie przygotowanej Stacji...
Więcej…
Życzenia wielkanocne
Więcej…
*Nasza izba Przyjęć została wyposażona w nowy defibrylator* W dniu 03 kwietnia 2017r. Pan Henryk Stabla Prezes Carboautomatyka S.A. i Pan Mariusz Włodarczyk Wiceprezes Carboautomatyka...
Więcej…
Licytujemy koszulkę COMARCH CRACOVIA z autografami zespołu Mamy do zaproponowania oryginalną koszulkę COMARCH CRACOVIA z autografami zespołu.Koszulka została podpisana przez zawodników zaraz...
Więcej…

Fundacja Cicha Nadzieja

Login FormUsługi medyczne Medycyna pracy

Medycyna pracy:

Poradnia Medycyny Pracy realizuje zadania w zakresie i na zasadach określonych w Kodeksie Pracy i w przepisach wydanych na jego podstawie, w szczególności Ustawie o służbie medycyny pracy Dz.U.2004.125.1317. Badania wstępne, okresowe i kontrolne pracowników oraz inne świadczenia zdrowotne są wykonywane na podstawie umowy zawartej przez podmiot obowiązany do ich zapewnienia - pracodawcę, z podstawową jednostką służby medycyny pracy.
Profilaktyczna opieka zdrowotna sprawowana jest przez:

  • wykonywanie badań wstępnych, okresowych i kontrolnych przewidzianych w Kodeksie Pracy;
  • orzecznictwo lekarskie do celów przewidzianych w Kodeksie Pracy i przepisach wydanych na jego podstawie;
  • ocenę możliwości wykonywania pracy lub pobierania nauki uwzględniającej stan zdrowia i zagrożenia występujące w miejscu pracy i nauki;
  • wstępne rozpoznanie występujących patologii zawodowych i kierowanie na konsultacje diagnostyczne i leczenie;
  • prowadzenie czynnego poradnictwa, w tym monitorowanie stanu zdrowia osób pracujących, a także prowadzenie wymaganych analiz chorób zawodowych lub innych chorób związanych z wykonywana pracą;
  • kierowanie na badania umożliwiające wczesną diagnostykę chorób zawodowych i innych chorób związanych z wykonywana pracą.

Świadczeń w Poradni Medycyny Pracy udziela:

specjalista medycyny pracy
lekarz medycyny Krzysztof Talik

Rejestracja telefoniczna:
Od poniedziałku do czwartku od 09:00 do 17:00 oraz w piątki od 09:00 do 15:30
pod numerem (32)780 87 57

Informacja o pełnej ofercie pod numerem telefonu 883173695