Aktualności

Rozporządzenie o Ochronie Danych Osobowych. - RODO Zgodnie z art. 13 ust. 1 Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych (RODO) informujemy, że: Administratorem danych osobowych Pacjentów jest...
Więcej…
Poradnia Laktacyjna Zapewnia wszechstronną pomoc mamom, które chcą karmić swoje dzieci piersią, ale zmagają się z różnymi problemami, jak np.: bolesne i poranione brodawki; odmowa...
Więcej…
Życzenia z okazji dnia Pracownika Służby Zdrowia  
Więcej…
Życzenia wielkanocne
Więcej…
30.03.2018 - Dzień wolny dla pracowników Administracji Szpitala Uprzejmie informujemy iż 30.03.2018r. jest dniem wolnym od pracy dla pracowników Administracji Szpitala (Marketing...
Więcej…

Fundacja Cicha Nadzieja

Login FormUsługi medyczne Medycyna pracy

Medycyna pracy:

Poradnia Medycyny Pracy realizuje zadania w zakresie i na zasadach określonych w Kodeksie Pracy i w przepisach wydanych na jego podstawie, w szczególności Ustawie o służbie medycyny pracy Dz.U.2004.125.1317. Badania wstępne, okresowe i kontrolne pracowników oraz inne świadczenia zdrowotne są wykonywane na podstawie umowy zawartej przez podmiot obowiązany do ich zapewnienia - pracodawcę, z podstawową jednostką służby medycyny pracy.
Profilaktyczna opieka zdrowotna sprawowana jest przez:

  • wykonywanie badań wstępnych, okresowych i kontrolnych przewidzianych w Kodeksie Pracy;
  • orzecznictwo lekarskie do celów przewidzianych w Kodeksie Pracy i przepisach wydanych na jego podstawie;
  • ocenę możliwości wykonywania pracy lub pobierania nauki uwzględniającej stan zdrowia i zagrożenia występujące w miejscu pracy i nauki;
  • wstępne rozpoznanie występujących patologii zawodowych i kierowanie na konsultacje diagnostyczne i leczenie;
  • prowadzenie czynnego poradnictwa, w tym monitorowanie stanu zdrowia osób pracujących, a także prowadzenie wymaganych analiz chorób zawodowych lub innych chorób związanych z wykonywana pracą;
  • kierowanie na badania umożliwiające wczesną diagnostykę chorób zawodowych i innych chorób związanych z wykonywana pracą.

Świadczeń w Poradni Medycyny Pracy udziela:

specjalista medycyny pracy
lekarz medycyny Krzysztof Talik

Rejestracja telefoniczna:
Od poniedziałku do czwartku od 09:00 do 17:00 oraz w piątki od 09:00 do 15:30
pod numerem (32)780 87 57

Informacja o pełnej ofercie pod numerem telefonu 883173695